Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

หน้าหลัก

จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ                                                                                             

โรงเรียนนานาชาติระบบอังกฤษ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ - 18 ปี ตั้งแต่อนุบาลถึงเยียร์ 13 มีทั้งแบบประจำ (อยู่หอพัก) และไป-กลับ

 

International Baccalaureate