Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

หน้าหลัก

จุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เป็นโรงเรียนนานาชาติระดับแนวหน้าในประเทศไทยและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในระดับภูมิภาคที่นำระบบ  Round Square มาใช้ โดยเราได้จัดการศึกษาระดับนานาชาติแบบองค์รวม ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ขวบ - 18 ปี ตั้งแต่ระบบอนุบาลถึงเยียร์ 13 มีทั้งแบบประจำ (อยู่หอพัก) และไป-กลับ 

 

International Baccalaureate