Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

ยินดีต้อนรับสู่แผนกรับสมัครนักเรียน

SUB MENU

แผนกรับสมัครนักเรียน ยินดีต้อนรับท่านสู่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ หนึ่งในแบบฉบับของโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุด ซึ่งถือเป็นบ้านของผู้นำที่ดีในอนาคตและมุ่งสร้างความสุขในการเรียนรู้ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เปิดเทอมเดือนสิงหาคมปีการศึกษาค.ศ 2020-2021 โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (Pre-Nursery - Year 13) อายุ 2-18 ปี เป็นโรงเรียนแบบอยู่หอพักประจำและไป-กลับ ใช้หลักสูตรการสอนระบบอังกฤษและมีจำนวนนักเรียนสัดส่วนต่อห้องที่ไม่สูงมากนัก ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเองได้เป็นอย่างดี สำหรับหลักสูตรของระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาถือว่ามีความสำคัญในการสร้างพื้นฐานการเรียนระดับมัธยมศึกษาซึ่งใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างสากลคือ IGCSE และ IB Diploma ด้วยคุณภาพการสอนที่ดีเยี่ยมมีผลสำรวจความสำเร็จของนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ สามารถเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก อาทิ University of Oxford, University of Cambridge, University College London, London School of Economics, Imperial College London, Cornell University, The University of Chicago, University of California Berkeley  และมหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกมากมาย

เนื่องจากการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานสักแห่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก แผนกรับสมัครนักเรียนจึงพร้อมทำหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาท่าน ท่านสามารถโหลดข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสมัคร ค่าเล่าเรียน ทำเลที่ตั้งและการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

*************

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ มอบส่วนลดพิเศษส่งต่อกำลังใจสู้ภัยโควิด

ในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งทำให้ทุกคนต้องเผชิญกับความยากลำบาก โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เปิดรับนักเรียนใหม่อายุตั้งแต่ 2-18 ปี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมส่งต่อกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 ให้กับทุกครอบครัวโดยได้ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่สมัครเรียนให้แก่บุตรหลานก่อนวันที่30 มิถุนายน 2563

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนล่วงหน้าเพื่อทำการนัดหมาย ได้ทางอีเมล admissions-bkk@regents.ac.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข  02-957-5777 ต่อ  222 หรือ 202, 092 362 8888

Line@regentsschoolbkk

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2020 - 2021

Admissions Information Handbook 2020 - 2021