Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

ยินดีต้อนรับสู่แผนกรับสมัครนักเรียน

SUB MENU

แผนกรับสมัครนักเรียน ยินดีต้อนรับท่านสู่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ

เนื่องจากการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานสักแห่งเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างยาก แผนกรับสมัครนักเรียนจึงพร้อมทำหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาท่าน ท่านสามารถโหลดข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนสมัคร ค่าเล่าเรียน ทำเลที่ตั้งและการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ หรือโทรศัพท์เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้ปกครองที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน กรุณาติดต่อแผนกรับสมัครนักเรียนล่วงหน้าเพื่อทำการนัดหมาย ได้ทางอีเมล admissions-bkk@regents.ac.th หรือโทรศัพท์ หมายเลข  02-957-5777 ต่อ  222 หรือ 202, 092 362 8888

Line @regentsschoolbkk

ปฏิทินประจำปีการศึกษา 2019-2020

Admissions Information Handbook 2019-2020