Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

อัพเดต กิจกรรมและคอร์สการเรียน

SUB MENU

โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพมีพันธกิจหลักที่จะเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมในอนาคต ดังนั้นเราจึงไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพภาพและเหมาะสมที่สุดเพื่อให้ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง

Toddler Programme (อายุ 8 เดือน - 3 ปี)

          หลักสูตร Baby & Toddler สำหรับนักเรียนอายุ 8 เดือน – 3 ขวบ

          เปิดสอนจันทร์ - ศุกร์ โดยครูชาวอังกฤษค่ะ ราคาค่าเรียน 400 บาทต่อครั้งเวลาเรียน 9.30 - 11.00 น. เรียนเชิญให้มีผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงเข้าคลาสกับน้อง สามารถมาลงทะเบียนเรียนได้ที่ตึก Admissions และซื้อคูปองนำมาใช้ได้เป็นครั้งๆ

 

 

Early Years (อายุ 3 ปี - 5 ปี)

Early Years Foundation Stage (EYFS) ชุมชนการเรียนรู้ของ Regent's ให้การเติบโตในด้านการศึกษาสำหรับเด็ก

มี สำคัญ 3 การเรียนรู้

 • การสื่อสารและการใช้ภาษา
 • การพัฒนาทางกายภาพ
 • การพัฒนาตนเองสังคมและอารมณ์

Primary Curriculum (อายุ 4 ปี - 11 ปี)

วิชาเปิดสอน

 • English
 • Maths
 • Science
 • History
 • Geography
 • Computing
 • Mandarin
 • Thai
 • Art and Design
 • Personal Social Health and Citizenship Education (PSHCE)
 • Physical Education (PE)

Secondary Curriculum (อายุ 11 ปี - 18 ปี)

Key Stage 3 = Years 7 - 9 - English National Curriculum

Key Stage 4 = Years 10 & 11 - IGCSE

Key Stage 5 = Years 12 & 13 - Sixth Form and International Baccalaureate (IB)

 

“นับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เนื่องจากนักเรียนที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และต้องเรียนทั้งหมดรวม 6 วิชาที่ยาก อีกทั้งยังมีการประเมินผลด้านทักษะปฏิบัติอีก 2 ส่วนหลัก คือ อนุวิทยานิพนธ์ 4,000 คำ (extended essay) เป็นการวัดความสามารถทางการทำวิจัยและเรียนรู้จากการค้นคว้าด้วยตัวเอง, การคิดวิเคราะห์ และตรวจสอบหาเหตุผล มองมุมต่างๆขององค์ความรู้ (Theory of knowledge ) หัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของโลกในปัจจุบัน เช่น โลกร้อน  ความจน สันติภาพของโลกที่แท้จริง เป็นต้น และการพัฒนาที่สำคัญอีกด้านหนึ่ง คือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การลงมือปฎิบัติและจิตอาสาการช่วยเหลือผู้อื่น (Creativity, action, service)  ซึ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียนรวม 150 ชั่วโมงตลอดระยะเวลาสองปี” ประธานกรรมการโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพ กล่าว

3-6 Weeks English Intensive Course

ขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานของท่านเปิดประสบการณ์การเรียนหลักสูตรอินเตอร์   ในชั้นเรียนปกติร่วมกับนักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติ ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ (พระราม 9) หลักสูตรนี้มีชื่อว่า Introductory Course ที่ออกแบบมาสำหรับนักเรียนทั่วไปตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล, ประถมและมัธยมศึกษาอายุระหว่าง 3 – 14 ปีและนักเรียนที่สนใจอยู่หอพักประจำอายุระหว่าง 8 – 14 ปี

จุดเด่นของหลักสูตรนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้สัมผัสการเรียนหลักสูตรอินเตอร์ระบบการศึกษาของอังกฤษที่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนถึงต่างประเทศ ทว่าพวกเขาสามารถพัฒนาศักยภาพด้านการเรียน การสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี เรียนกับครูชาวต่างชาติเข้าของภาษาที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งด้านวิชาการ และกิจกรรมหลังเลิกเรียน อาทิ เรียนทำอาหาร, เรียนดนตรี, กีฬาฟุตบอล, ว่ายน้ำ, เทนนิส, บาสเกตบอล และบริการรถรับ-ส่งของโรงเรียนที่สะอาด ทันสมัย ปลอดภัย ตลอดจนหอพักนักเรียนที่ช่วยเรื่องการเดินทางหมดกังกลเรื่องปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลักสูตรนี้มีให้เลือกตั้งแต่ 2 และ 3 สัปดาห์ขึ้นไป

 

 

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่กำลังวางแผนให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้ในหลักสูตรอินเตอร์ในช่วงปิดเทอมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 957 5777 ต่อ 222, 202 เว็บไซต์ www.regents.ac.th

Extra Curricular Activities

กิจกรรมหลังเลิกเรียน Extra-curricular activities ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพให้ความสำคัญมาก รองจากการเรียนการสอนหลักในห้องเรียน ให้กับนรตั้งแต่ระดับชั้น  Nursery จนถึง Year 13  เน้น 2 ส่วนหลัก คือกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทางร่างกาย และกิจกรรมที่เสริมสร้างด้านสติปัญญา ลงรายละเอียดถึงทุกกิจกรรมจะมีการแบ่งให้เหมาะสมกับช่วงอายุของนักเรียน ให้ความสำคัญกิจกรรมส่วนใหญ่สอนโดยครูต่างชาติ คัดสรรมืออาชีพจากภายนอกเข้ามาช่วยในบางกิจกรรมที่ครูเราไม่สามารถสอนได้

 • ระดับชั้นอนุบาล เสริมสร้างทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน ในรูปแบบ  Fun Phonics หรือทักษะการใช้สมองและการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก เช่น เปียโน  ศิลปะ การทำอาหารกับ A Little Something Cooking School 
 • สำหรับเด็กโตจะฝึกทักษะการพูดในที่สาธารณะ Public Speaking  การร้องประสานเสียงของโรงเรียน กีฬาฟุตบอล ว่ายน้ำ รักบี้ 

ตลอดจนสนับสนุนด้านการเรียน เช่น IGCSE Mandarin จีนกลาง 

Yamaha

ทางโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพได้ร่วมมือกับโรงเรียนดนตรียามาฮ่า เปิดสอนดนตรีเป็นแห่งแรกในภาคพื้นเอเชียที่เป็น “The First Yamaha Music Edutainment in Asia” โดยเน้นการสอนดนตรีโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก และนำเครื่องดนตรีที่มีมาตรฐานสูงของยามาฮ่า อาทิ ช่วงของ Mid-High  มีแกรนด์เปียโนถึง 3 หลัง ทำให้นักเรียนมีโอกาสทดลองเรียนหลากหลายรุ่น เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากกลุ่มนักเรียน มีอุปกรณ์ดนตรีและคลาสเรียนที่หลากหลายอาทิ เปียโน, กลอง, ร้องเพลง,ฮิปฮอปแดนซ์