Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

English Training for Adults and Corporations

SUB MENU

สนทนาภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเหมาะสำหรับกลุ่มคนทำงาน

 

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ (Corporate Training)

Download PDF flier (ไทย)

เดอะรีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่(The Regent’s English Academy) สถาบันสอนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ ด้วยชื่อเสียงอันยาวนานของรีเจ้นท์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสอนการศึกษาระบบอังกฤษ รีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่เปิดสอนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน (Corporate Training) ผู้บริหารและบุคคลทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษให้สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการทางานได้เป็นอย่างดี
หลักสูตรที่เปิดสอน อาทิ

  • Business English Conversation (หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • Business English Communication (หลักสูตรสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • Business English for E-mail Writing (หลักสูตรเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • Business English for Presentations (หลักสูตรการนำเสนองานภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • Business English for Meetings (หลักสูตรการประชุมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ)
  • Business English for Marketing & Sales (หลักสูตรการตลาดและการขายภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ)

หลักสูตรภาษาอังกฤษสอนทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งจะมีการจัดส่งอาจารย์ชาวต่างชาติและอาจารย์ชาว
ไทยเข้าไปสอนที่บริษัทของท่านระยะเวลาเรียนสามารถเลือกได้ทั้งแบบ 20, 30, 40 และ 60 ชั่วโมง

ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษให้แก่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งสามารถช่วยยกระดับ พัฒนาความสามารถของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการประเมินความสามารถของผู้เรียน


หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร, หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครอง นักศึกษาและคนทำงาน และหลักสูตร IELTS

รีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่ สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มีความยินดีแจ้งให้ท่านทราบว่า ทางสถาบันเปิดสอนหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรโดยปัจจุบันมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า 130 ท่าน จากความไว้วางใจของบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิ บริษัท ฟริ้นท์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิทซูบะ เอเชีย อาร์แอนด์ดี จำกัด,บริษัท ควิกอีอาร์พี จำกัด, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงแรมเมอร์เคียวแอนด์ไอบิส

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานที่เปิดสอนได้แก่

•          Business English Conversation

•          Business English for E-Mail Writing

•          Business English for Presentations

•          Business English for Meetings

•          Business English for Negotiation

•          Business English for Marketing & Sales

และหลักสูตรอื่นๆ

นอกจากนี้สถาบันรีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่ ขอขอบท่านผู้ปกครองของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ที่ไว้วางใจเลือกเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครองกับทางเรา

ตลอดจนได้มีการพัฒนาความร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจกับสถาบันภาษาแองกริซของครูลูกกอล์ฟ ซึ่งได้เปิดสอนหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่า 150 คนที่ได้เรียนหลักสูตร IELTS กับทางสถาบัน และเมื่อเร็วๆ นี้ได้มีการเปิดตัวหลักสูตรใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับคนทำงานนั่นคือ หลักสูตร TOEIC (Test of English for International Communication)

ทั้งนี้หลักสูตรที่กล่าวมาเบื้องต้นนี้ สอนสดโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 100%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 957 5777 ต่อ 623, 081 522 9191 | อีเมล์ business@regents.ac.th

 


อบรมภาษาอังกฤษหลักสูตรการสื่อสารและการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจ 30 ชั่วโมง ให้แก่บริษัท ฟลิ้นท์ กรุ๊ป คัมพานี

สถาบันภาษา Regent’s English Academy ได้จัดอบรมภาษาอังกฤษ Business English Communication และ Business E-mail Writing 30 ชั่วโมง

ให้กับกลุ่มทีมผู้บริหารและพนักงานจำนวน 15 ท่านของ บริษัท ฟลิ้นท์ กรุ๊ป คัมพานี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการพูด เพื่อใช้ในการทำงานติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติ ตลอดจนการเขียนอีเมล์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

 

ภาพบรรยากาศการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

เดอะรีเจ้นท์อิงลิงอะคาเดมี่ (The Regent’s English Academy) ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท มิทซูบะ เอเชีย อาร์แอนด์ดี จำกัด

จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English Communications ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานจำนวน 60 ท่านเพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงาน สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับ​มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

สถาบันภาษาเดอะรีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่ (The Regent’s English Academy) ได้รับความไว้วางใจจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English Communications, Business English Presentation Skills และ Business English E-mail Writing Skills ให้แก่คณะอาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์จำนวน 20 ท่าน เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 60 ชั่วโมง

 

อบรมภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสำหรับโรงแรม Mercure & Ibis Bangkok Siam

สถาบันภาษาเดอะรีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่ (The Regent’s English Academy) ได้รับความไว้วางใจจาก โรงแรม Mercure & Ibis Bangkok Siamจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ Business English Conversation สอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 30 ชั่วโมง ให้แก่พนักงานของโรงแรมจำนวน 15 ท่าน เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

 


เรียนภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

Regent’s English Academy ได้ออกแบบหลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อตอบโจทย์ความต้องการให้กับผู้ปกครองเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ตลอดจนนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

English Conversation for Adults หลักสูตรสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครอง และ คนทำงานยุค 2016 มีให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม (เรียน 2 - 3 คน/กลุ่ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 957 5777 ต่อ 623/ 081 522 9191, อีเมล์ business@regents.ac.th

Khun Jutharat Hongkhajorn

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์และเจ้าของธุรกิจที่จบคอร์ส Private Business English Conversation and Presentation Skills 20 ชั่วโมง โดยเน้นทักษะสื่อสารเพื่อพัฒนาการพูดสำเนียงแบบ British accent การนำเสนองานเชิงธุรกิจแบบมืออาชีพ อีกทั้งยังนำไปใช้สื่อสารกับครูใหญ่, ครูประจำชั้นและพูดคุยกับลูก

 

 

Khun Sineenart Kanjanasuwan

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ที่จบคอร์ส Private English Conversation for Adults 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ในฐานะเจ้าของธุรกิจ เป้าหมายการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐานการพูดภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติและสามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ

 

 

Khun Phitchayada

คุณผึ้งทำธุรกิจส่วนตัวและเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพซึ่งได้ลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 60 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษคอร์สนี้ช่วยให้มีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างค่ะภาพจากซ้าย: อาจารย์วาเลนติน่า แฟบลิช อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร English for Adults, คุณรัชฎาภรณ์ พิชัยศรีสวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและคุณผึ้ง

 

Khun Jutharat

ผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพ เสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนหลักสูตร Private English Conversation class จัดโดยสถาบันภาษาเดอะรีเจ้นท์อิงลิชอะคาเดมี่ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันสอนโดยอาจารย์ชาวต่างชาติ