Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

หอพักนักเรียน

SUB MENU

หอพักนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ เปิดให้บริการนักเรียนทั้งชาวไทยและชาติต่างชาติได้ใช้ชีวิตในหอพักซึ่งเพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนมีเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนดูแลอย่างใกล้ชิด  ด้วยบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ทั้งนี้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ ทัศนศึกษา, กีฬา, กิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้งการไปช็อปปิ้ง, ชมภาพยนตร์, ว่ายน้ำ, ฝึกทำอาหาร, ออกกำลังกาย, เต้นซุมบ้า ทำให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและฝึกระเบียบวินัยของตนเองอีกด้วย

หอพักนักเรียนตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนเพียง 5 นาทีในบริเวณที่กว้างขวาง มีสนามหญ้าที่สวยงาม สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ สระว่ายน้ำ, สนามฟุตบอล, ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่น

มีห้องพักให้เลือกทั้งแบบเดี่ยวและแบบห้องพักรวม (มีนักเรียนพักรวมกันมากที่สุด 3 ท่าน) พร้อมด้วยสัญญาณอินเตอร์เนต มีการดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและระบบการสแกนนิ้วของนักเรียนทุกคน ในการเข้าหอพัก

เหตุผลสำคัญ 5 ข้อที่ควรเลือกพักในหอพักนักเรียน

 1. สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มีทั้งหอพักสำหรับนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ภายใต้สังคมที่เป็นมิตร, เคารพซึ่งกันและกัน
 2. มีครูและผู้ดูแลหอพัก เพื่อให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดต่อนักเรียน
 3. ฝึกทักษะให้กับนักเรียนก่อนก้าวเข้าสู่ระดับชั้นมหาวิทยาลัย ทำให้พวกเขาได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคม
 4. นักเรียนที่พักอยู่ ณ หอพักของโรงเรียนจะได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสันทนาการ นอกหลักสูตรการเรียน อาทิ การเล่นกีฬา, ดนตรี, การแสดงและชมรมกิจกรรมต่างๆ
 5. นักเรียนสามารถปรึกษา ถามคำถามเกี่ยวกับการบ้านกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ ช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำหรับบทเรียนต่อไปได้ดีขึ้น

การเข้าอยู่ในหอพักแบ่งเป็น 3 ประเภท

แบบประจำ

นักเรียนจะอยู่ในหอพักวันจันทร์ถึงอาทิตย์หรือ  7 คืนต่อสัปดาห์ตลอดทั้งเทอมโดยไม่กลับบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หากนักเรียนต้องการกลับบ้านหรือไปบ้านเพื่อน, บ้านญาติสามารถทำได้โดยขออนุญาตจากหัวครูที่ดูแลหอพักก่อน

ค่าใช้จ่าย

 • นักเรียนมัธยม 102,500 บาท/เทอม
 • นักเรียนประถม (Year 4 - Year 6)และ 88,000 บาท/เทอม

หมายเหตุ

 • หัวหน้าหอพักนักเรียนชาย  นายทิม เบย์เล่ย์ สามารถติดต่อได้ที่ tim.bayley@regents.ac.th
 • หัวหน้าหอพักนัเกรียนหญิง นางสาวแอนนา ครัชเชอร์ สามารถติดต่อได้ที่ anna.croucher@regents.ac.th

แบบการอยู่หอพัก 3 คืนต่อสัปดาห์

การอยู่หอพักในลักษณะดังกล่าว จะเอื้อต่อการเรียนรู้ฝึกให้นักเรียนชายและนักเรียนหญิง  มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น หากบ้านของนักเรียนอยู่ค่อนข้างใกล้จากโรงเรียน  จะสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องการเดินทาง ทำให้นักเรียนไม่เหนื่อยเกินและมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น

ค่าใช้จ่าย

 • 4,800 บาทต่อสัปดาห์ และจะเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้าช่วงต้นเทอมของแต่ละเทอม

แบบการอยู่หอพักแบบไม่ถาวร

ในบางครั้งนักเรียนอาจจะมาค้างกับเพื่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองต้องเดินทางไม่อยู่บ้านช่วงเวลาสั้นๆ เพื่อมั่นใจว่าบุตรหลานของท่านได้รับความดูแลอย่างใกล้ชิด หมดกังวลเรื่องการรับส่งในช่วงเวลาดังกล่าว หากจะต้องโทรเช็คล่วงหน้า

ค่าใช้จ่าย

 • 1,600 บาทต่อคืน ท่านสามารถชำระเงินได้ตอนจบเทอม

หอพักของโรงเรียนจะเปิดทำการช่วงคริสต์มาสและช่วงปิดภาคเรีแยนฤดูร้อน  สำหรับนักเรียนที่อาจจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านช่วงเปิดเทอมสั้น (Half term) โรงเรียนยินดีเสนอบริการที่พักอาศัย รวมทั้งทริปการท่องเที่ยวทั้งนี้ราคาค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับระยะเวลาและระยะทางการท่องเที่ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าชมหอพัก กรุณาติดต่อทีม Admissions ได้ที่โทร 02 957 5777 ต่อ 202, 222, 092 362 8888 admissions-bkk@regents.ac.th

การใช้ชีวิตในหอพักนักเรียน

ภายใต้ความเป็นโรงเรียนนานาชาติ นักเรียนของเรามีความแตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติ, ภาษา และวัฒนธรรม ทว่าการอยู่ร่วมกันในหอพักจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิด เอาใจใส่  ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างเต็มที่

เราเชื่อว่าการอยู่หอพักช่วยให้นักเรียนพัฒนาความมั่นใจ การอยู่ได้ด้วยตัวเอง มีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น             

อีกทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละคน  โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ

 • เคารพกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกัน
 • ตั้งใจทำสิ่งต่างๆให้ดี
 • เข้าใจสมดุลของร่างกายและจิตใจ

ครูที่ดูแลหอพัก

ครูที่ดูแลหอพักมีทั้งเจ้าหน้าที่ของหอพักและนักเรียนแลกเปลี่ยนดูแลนักเรียนเรื่องความเป็นอยู่

 • เป็นต้นแบบของความสุภาพ, อดทนและมีความรับผิดชอบ
 • ดูแลเอาใจใส่นักเรียนโดยเท่าเทียมกัน
 • เคารพสิทธิส่วนบุคคลของนักเรียนที่อยู่ในหอพัก
 • ส่งเสริมให้นักเรียนในหอพัก เข้าร่วมกิจกรรมของหอพัก
 • รักษาคุณค่า, มาตรฐานของหอพักเป็นอย่างดี

การดูแลภายในหอพัก

สิ่งสำคัญคือเรามุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสุข, สุขภาพดี  ทั้งนี้ครูและเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนจึงทำงานกันอย่างเต็มที่เอาใจใส่นักเรียนเสมือนกับพวกเขาพักอยู่กับครอบครัวของตนเอง

วันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุด

นักเรียนหอพักได้ไปทัศนศึกษาหรือทำกิจกรรมเพื่อสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน

กิจกรรมต่างๆ หรือทัศนศึกษาได้วางแผนและเลือกไว้เป็นอย่างดี เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ที่ดี เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับพวกเขา

วันเสาร์ กิจกรรมจะมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมพื้นเมือง, เล่นกีฬา, การเดินทาง, กิจกรรมเพื่อสังคม วันอาทิตย์จะเป็นกิจกรรที่ผ่อนคลาย เพื่อให้พวกเขาพร้อมเริ่มต้นกับการเรียนในสัปดาห์ใหม่