Regent's Bangkok School
Regent's Bangkok School
Language
Regent's Bangkok School

Baby & Todder

SUB MENU

Baby & Toddler Class หลักสูตรสำหรับนักเรียนอายุ 8 เดือน ถึง 3 ขวบ

หลักสูตร Toddler ของโรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์มุ่งเน้นการสอนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษา การเติบโตของร่างกายและทักษะด้านการเข้าสังคมของเด็กเล็ก

หลักสูตร Toddler จะเปิดสอนทุกวันตั้งแต่เวลา 09.30 – 11.00 น. (ทุกวันพฤหัสจะสอนหลักสูตรสอนว่ายน้ำ)

สิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องเตรียมมาสำหรับบุตรหลานของท่านคือหมวกสำหรับใส่เวลาเล่นนอกห้องเรียน และชุดว่ายน้ำที่ต้องเตรียมมาในวันศุกร์

ส่วนช่วงเวลาอาหารว่างทางโรงเรียนจะจัดเตรียมอาหารให้กับบุตรหลานของท่าน หากบุตรหลานของท่านแพ้อาหารประเภทใด กรุณาแจ้งให้เราทราบเพื่อจัดเตรียมอาหารให้อย่างถูกต้อง

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Little Stars Baby และ Toddler Group สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณจิ๊บ          ผู้จัดการฝ่ายรับนักเรียน (admissions-bkk@regents.ac.th)

โทร. 02 957 5777 ต่อ 202, 222 หรือ 092 362 8888

Line @regentsschoolbkk